Rådgivning innen forretningsutvikling og digital transformasjon

Personvernerklæring

(sist oppdatert 19.12.2019)

Introduksjon
Denne policyen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og deler dine personopplysninger. Personopplysninger er informasjon som angår et identifisert eller identifiserbart individ, for eksempel navn, e-postadresse og IP-adresse. Efab AS er behandlingsansvarlig for den personlige informasjonen vi samler inn via vår webside og nyhetsbrev. Front Software leverer operative tjenester for Efab.no, og er derfor en databehandler.

Registrerte rettigheter
Som fysisk person har du følgende rettigheter:

 • Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene vi behandler om deg
 • Du har rett til retting eller sletting av dine personopplysninger
 • Du har også rett til å gjøre innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger og begrense behandlingen av dine personopplysninger
 • Du har en ubetinget rett til å innvende mot behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål
 • Hvis behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Din tilbaketrekning vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som er utført før du trakk samtykke tilbake.
 • Du har rett til å få utlevert personopplysninger om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester. Personopplysningene skal utleveres i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet). Din rett til dataportabilitet gjelder kun; 1) Personopplysninger som du selv har gitt til en databehandler; 2) Når behandlingen utføres med automatiserte midler; og 3) Der behandlingen er basert på samtykke eller for utførelsen av en kontrakt
 • Du har rett til å klage over vår behandling ‘til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse, f.eks. Datatilsynet.

Det kan være forhold eller begrensninger på disse rettighetene, og de registrertes rettigheter avhenger av de spesifikke omstendighetene for behandlingsaktiviteten.

Informasjon vi innhenter

Personopplysninger du selv oppgir

 • Vi samler inn personopplysninger du selv oppgir i skjemaer eller datafelt på våre nettsider, slik som navn, bedrift, e-postadresse og telefonnummer. Dette gjør vi for å kunne kontakte deg
 • Vi behandler opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte eller fyller ut kontaktskjema i når du henvender deg til oss. Dette gjør vi for å kunne svare eller kontakte deg
 • Henvendelser du sender direkte via e-post eller kontaktskjema sendes ikke kryptert

Vi oppfordrer deg til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre konfidensielle opplysninger via e-post.


Informasjon vi samler inn som en del av rekrutteringsprosesser

 I forbindelse med rekruttering eller ansettelse behandler vi følgende informasjon om deg:

 • Informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder
 • Informasjon du har gjort tilgjengelig på sosiale medier og i digitale nettverks- og rekrutteringsplattformer som Facebook og LinkedIn
 • Informasjon innhentet internt fra ansatte når du anbefales for en stilling i Efab AS
 • Vi behandler personlig informasjon om deg dersom en jobbsøker hos deg har oppgitt deg som referanse.

Vi behandler disse dataene for å sikre en god rekrutteringsprosess.

Logg data og enhetsinformasjon
Vi samler automatisk inn loggdata og enhetsinformasjon når du får tilgang til og bruker Efab.no. Denne informasjonen inkluderer IP-adresse, besøksdatoer og -tider, informasjon om maskinvare og programvare, enhetsinformasjon og unike identifikatorer. Denne informasjonen blir normalt ikke brukt eller tilgjengelig for oss, men kan brukes til etterforskningsformål.

Cookies
Når du besøker nettstedet Efab.no, blir visse opplysninger knyttet til besøket ditt lagret i en såkalt cookie. Dette er en liten fil som er lagret i nettleseren som er installert på enheten du bruker. Informasjonskapselen er ikke skadelig. Den inneholder ikke virus, programvare eller kjørbare programmer. Det den gjør, er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel om når du besøkte oss sist eller data du har skrevet inn i et registreringsskjema på Efab.no

Annet
I tillegg bruker Efab.no Google Analytics for å analysere brukeratferd på nettstedet vårt, for eksempel hvilken webside som blir besøkt hyppigst, besøkets varighet, hva besøkende søker etter på Efab.no og så videre. Informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som person. Vi bruker denne informasjonen for å forbedre og videreutvikle nettstedet vårt.

 

Hvordan vi bruker personopplysningene dine og vårt rettslige grunnlag for behandling 

Når du kontakter oss fordi du vil registrere deg eller motta invitasjoner til arrangementer eller abonnere på nyhetsbrev, behandler vi personopplysningene dine for å besvare forespørselen din eller tilby tjenester du ønsker å motta. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykke. Informasjonen vi behandler blir slettet når du melder deg ut av nyhetsbrevet eller ikke ønsker å motta våre tjenester.

Når du har vært i kontakt med oss ​​som en del av en rekrutteringsprosess, behandler vi personopplysninger fordi det er nødvendig for å oppfylle arbeidskontrakten eller inngå en arbeidskontrakt. Etter en rekrutteringsprosess som endte uten jobbtilbud, kan vi lagre personopplysninger som er nødvendig for å rettferdiggjøre avslaget i opptil to år. Grunnlaget for denne behandlingen er Efabs legitime interesse som konsulentselskap.

Vi bruker personlig informasjon om dine aktiviteter og tekniske data på nettstedet vårt for å begrense misbruk og for å optimalisere opplevelsen din.

 • Misbruk inkluderer svindel, spam, forsøk på å logge på andre brukeres kontoer, oppfordring og trakassering og andre handlinger forbudt etter norsk lov. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger til dette formålet er legitim interesse
 • Vi behandler personlig informasjon om aktiviteter og brukeratferd gitt vår legitime interesse for å forbedre vår website og våre kunders opplevelse.

Efab på sosiale medier
Efab kan administrere egne profiler på sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube og Twitter. Det utveksles ingen informasjon mellom våre nettsider og sosiale medier. Dine bevegelser på vårt nettsted kan ikke kobles til din personlige profil på sosiale medier.

Som administrator av profiler på Facebook, LinkedIn og Instagram, vil vi motta samlet og anonymisert informasjon om besøkende på profilene våre. For ytterligere informasjon henviser vi til den respektive leverandørens personvernerklæring.

Sikkerhet
Vi implementerer og oppdaterer kontinuerlig administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller endring. Noen av sikkerhetstiltakene vi bruker for å beskytte informasjonen din er brannmurer, datakryptering, og tilgangskontroll for informasjon.

Alle Efab-ansatte har signert taushetserklæringer og tar ditt personvern alvorlig.


Endringer i Efabs personvernerklæring
Efab forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst i samsvar med gjeldene bestemmelser. Dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen, vil vi legge den reviderte personvernerklæringen på hjemmesiden vår og oppdatere datoen "Sist oppdatert" øverst i denne personvernerklæringen.

 

Klage på behandling
Du har rett til å klage på Efabs behandling av dine personopplysninger. I Norge skal dette rettes til Datatilsynet. Du kan sende dine klager skriftlig til: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, NORGE.

Dersom du er uenig i databehandlingsaktiviteter utført av Efab, ber vi deg om å kontakte oss først.

 

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til Efabs behandling av personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter kan du gjøre det ved å kontakte oss på: personvern@efab.no.

Hvis du er en kunde hos oss og ønsker å vite mer om hvordan vi håndterer personopplysninger, vil du finne mer informasjon om dette i kontrakten eller ved å kontakte din kontaktperson/kundeansvarlige.